jeudi 30 décembre 2010

جرح و حرف

في عزل المعزول

عـُــزّل العـْـــزاوات .. مـَـزلـُـوعـيـن و ملســوعين

ماهيش حادثة معزوله

في السّعد االمكبوب

من بـِـكـْــري بكـْـري .. بارْكــين بـَركه كبيرة .. و مكـْـــروبين كربة اكبر

ماهوش ركوب احداث

في القيل و القال

اش قولك في هـــالقلالّة لـّي قالـــولكم قــيلــُـــونا .. قيييـــــلـــــوونـــــااااا.. و قالوها تلقائيــّا...و ما قاللهم حد قولوها

ماهيش اقلّية

في الضـّرر الظـّاهر

مـْـرَضـْرْضـيـــن.. مضـْـــرورين .. مـْــضحّــين .. لا محظوظين .. لا ضاوين .. عالضحضاح

ماهـُـمـش محرّضيـــن فــوضويّـــيــــن

في الكــشّه و النــّـــشـّــه

شو كيفاش كثرت شكاويهم .. و كشـْـكـْـشت كـْــشاكـشْــهم .. بَالــكـْـــشي شاكــّــين و شامّــِـــين شـكـــــشوكه قاعــدة تـتـْــشكـْــشـك ..و هوما نارها

ماهيش كـَــمْـشــة ْ مـُـشـَـكــّــــكـِـين

mardi 28 décembre 2010

احتجاج و تضامنمتضامن مع التحركات الاحتجاجية اللي شهدتها وتشهدها ولاية سيدي بوزيد و كامل مناطق البلاد .. ضد التفقير و و التهميش و الفساد و المعالجة القمعية لاحتجاجات الناس

. خاصة و انّها احتجاجات عفوية .. لم يكن وراءها ايّ طرف سياسي .. و هاذا اهمّ عامل يأكّد صدق المعاناة و عمقها و مسّانها للناس في العظم كيما نقولو
و نعبّر زاده على استيائي و استنكاري لحجب تن بلوغهالممارسة الي زيادة على كونها متخلفة و اقصائية و منافية لابسط حقوق الانسان في التعبيرفهي ايضا ممارسه غبية .. خاصة في الظروف الحالية اللي انقلب فيها السحر على الساحر و اصبحت المشاهد متاع المظاهرات السلمية المتحضّرة الراقية تتشاف من طرف .. الطّفوله .. و الشيب و الشبيبه .. اللي اصبحو يتندّرو على سياسة النعامة اللي تسلك فيها الاجهزة الاعلامية الرسمية