vendredi 7 août 2009

هــكــّـــــه ؟

هكّــه .. ؟ مـِـن غــِـيرْ

حتــّــى تفسيـــــــــــرْ

تمشي ... و تطــيــــرْ

ترجع .. من غـــــــيرْ

حتّى.. تفســــــــــيرْ

و تــْـجي .. وْ مِ البــــَـــابْ

تــجـْـبد لـْـكــْــتـــــــــــابْ

وَ انا ... مسكونــَهْ

بْألـــْـــــفْ عــْــــــــــــذابْ

من هاللـّـي غــــــــــَـــــابْ

مـُـدَّه .. و ما جــــــــــــابْ

مْعاه .. لا وردْ

و لا تفــــــسيرْ

هكّه ! من غيرْ

حتى تفـــــسيرْ

و كإنــّـــــــــــــي لا تــْ ....

...ـــوَحــّشتــــك لا ســْـ...

...ــتــنّــيتـــــــك لا تــْ...

...ــعــَــذّبت .. لا احــْترت

لا سـْـألــــــــــْــــــــــــــت

اشكون كلّــــــــــــــــــمت

على شكون سلــّـــــــمت

اشكون غــْمـــــــــــــرتْ

بنجوم عينيكْ

اشكون ردمــــــــــــــــتْ

بْــنوّار إيديكْ

لــشكون غنيتْ

شــْـكــــــــــيتْ

حــْكيـــــــــــتْ

و الّا ...ملــّـيتْ

منّي ؟ ملّيتْ ؟؟

ولـّيت من هالــْ...

...ــعــِـينين .. تـْمـلّ ْ

موش كانـــو قــْـبلْ

بــَحرك لكــْــبيرْ؟

حلمك لكــْـبــيرْ؟

ياللي من غيـــــرْ

حتى تفسيــــــــرْ

تمشي و تطيــــرْ

و ترجع من غيرْ

حتّى ... تفسيـــرْ

2 commentaires:

3amrouch a dit…

لازم مستوى راقي برشة مفهمو حد
ياسابق عصرك انت يامدون

3amrouch a dit…

يا خسارة مفمة حتى تعليق هوني
لازم مستوى راقي برشة مفهمو حد
ياسابق عصرك انت يامدون